quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

Mẹo: Blog Beep Bicudo

Sau một vài tháng ra, các RefereeTip trở lại để xuất bản các bài báo của họ đề nghị.
Hôm nay là sự lựa chọn cho các đề xuất dựa trên một blog " Còi các mọt Boll " , mà là thuộc sở hữu của một trong những nhà bình luận lớn nhất của trọng tài ở Brazil.
Valdir de Cordoba Bicudo , hàng ngày nhận xét về các lĩnh vực của trọng tài ở Brazil, một trong những uy tín nhất "bình luận" những người làm việc với các tờ báo Paraná-Online.
Trong quan hệ đối tác với RefereeTip, Valdir Bicudo sẽ tiếp tục gửi cho chúng tôi bài viết của bạn Ý KIẾN mà thực hiện hàng tuần.
Các đội RefereeTip cảm ơn Valdir Bicudo tất cả có sẵn như là nó đã hợp tác với trang web của chúng tôi.
Chúng tôi khuyên bạn nên thăm hàng ngày vào blog của bạn.
Điều này có thể được truy cập tại http://apitodobicudo.blogspot.com/ .

RefereeTip- Idioma Vietnamita

Nenhum comentário:

Postar um comentário